جدول جرایم رانندگی در ایران

کدخبر: 314708
اقتصادنیوز: نرخ جرایم رانندگی در ایران به این شرح است:

 

 نرخ جرائم رانندگی برحسب تومان

نام کلان شهر و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا و راه روستایی
  رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها 400,000 400,000 400,000
  تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر در ساعت 60,000 45,000 30,000
  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) 200,000 180,000 100,000
  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) 200,000 180,000 100,000
  سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه 200,000 180,000 100,000
  عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 200,000 180,000 100,000
  حرکت به طور مارپیچ 150,000 135,000 75,000
  حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها 150,000 135,000 ---
  عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) 90,000 50,000 20,000
  تجاوز به چپ از محور راه 75,000 60,000 30,000
  عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 65,000 35,000 15,000
  دور زدن در محل ممنوع 75,000 60,000 30,000
  توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع 40,000 30,000 10,000
  عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین 60,000 40,000 20,000
  استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی 100,000 80,000 40,000
  نقص در سامانه روشنایی در شب 75,000 60,000 45,000
  رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز 60,000 50,000 35,000
  عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس 60,000 50,000 35,000
  عدم رعایت مقررات حمل بار 67,500 45,000 30,000
  عدم رعایت حق تقدم عبور 50,000 30,000 15,000
  نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) 50,000 50,000 50,000
  در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی 50,000 40,000 30,000
  حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه 75,000 60,000 45,000
  دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی 50,000 50,000 50,000
  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 50,000 40,000 20,000
  عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها 50,000 40,000 ---
  استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده 50,000 40,000 30,000
  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها 60,000 45,000 30,000
  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و 50,000 40,000 20,000
  سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه 75,000 60,000 45,000
  نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن 60,000 60,000 60,000
  حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی 50,000 35,000 10,000
  پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س 40,000 20,000 10,000
  عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت 60,000 40,000 20,000
  توقف دوبله در معابر 30,000 20,000 10,000
  کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر 30,000 20,000 10,000
  حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل 150,000 135,000 75,000
  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص 60,000 50,000 35,000
  عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من 75,000 60,000 45,000
  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 75,000 60,000 45,000
  عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه 80,000 60,000 ---
  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه 50,000 30,000 20,000
  قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد 45,000 30,000 15,000
  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا 45,000 30,000 15,000
  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک 45,000 30,000 15,000
  رانندگی با وسیله نقلیه دودزا 45,000 30,000 15,000
  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه 45,000 30,000 15,000
  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه 45,000 45,000 45,000
  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها 30,000 15,000 ---
  استفاده از چراغ زنون غیرمجاز 40,000 40,000 40,000
  شیشه دودی غیرمجاز خودرو 50,000 30,000 30,000
  ایجاد آلودگی صوتی 100,000 100,000 100,000
  نداشتن زنجیر چرخ 30,000 30,000 30,000
  توقف روی خطوط عابر پیاده 60,000 60,000 60,000
  شعرنویسی روی خودرو 30,000 30,000 30,000

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما