کدخبر: ۳۳۴۴۴۷ لینک کوتاه

اعلام زمان پخش برنامه‌های درسی ۵ اردیبهشت شبکه‌های سیما

اقتصادنیوز: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ۵ اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش  در روز جمعه ۵ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس عربی پایه ٨

از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت۱۵:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ۱۶ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ اخلاق حرفه‌ای - پایه١٢ - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۰:۵۵ تا ١١:١۵ درس عربی٣ - پایه١٢ - مبحث معرفه و نکره - درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس ریاضی٢ - پایه١١ - مبحث لگاریتم - درس مشترک شاخه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پایه١١ - بازاریابی و فروش کسب و کار نوآورانه - درس مشترک - شاخه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند