حضور علی نصیریان با رعایت اصول کرونایی در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز +فیلم

اقتصادنیوز :علی نصیریان و اسماعیل شنگله از جمله نخستین هنرمندانی بودند که در منزل کشاورز حضور یافتند.