سردرد شدید دارید؟ شاید کرونا باشد

رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونای تهران اعلام کرد که سردرد شدید یکی از علائم کروناست.