فیلم| استفاده رهبرانقلاب از ماسک در آغاز بیانات تلویزیونی امروز

رهبرانقلاب سخنرانی روز عید قربان خود را با ماسک آغاز کردند.