فیلم اعترافات جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی مستقر در آمریکا

فیلم اولین اعترافات لیدر گروه سلطنت طلب "تندر «جمشید شارمهد» پس از دستگیری منتشر شد.

به گزارش اقتصادنیوز جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می کرد در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفت.