لحظه گریه کردن فرماندار بیروت در انفجار مهیب لبنان+ فیلم

اقتصادنیوز: فرماندار بیروت در اثر انفجار در این بخش به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.