فیلم| مزیت های طرح گشایش اقتصادی از زبان رئیس جمهور

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: دولت درصدد مقابله با تحریم نفتی، ایجاد سرمایه برای مردم و تزریق جان تازه به بورس است.

به گزارش اقتصادنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: دولت تمام توان خود را به کار گرفته است تا با تحریم نفتی مقابله کند و فروش نفت را با چارچوبی که نهایی می کند به فروش برساند.

او درادامه با اشاره به اهداف دیگر دولت اظهار کرد: دولت درصدد است در بخش بودجه بین منابع و مخارج دولت تعادل ایجاد کند و همچنین ایجاد سرمایه مطمئن برای مردمی که به آینده نگاه می کنند.