فیلم| روحانی: کسی که به طرح اقتصادی دولت ایراد می گیرد راه حل را هم بگوید

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: کسی که به طرح اقتصادی دولت ایراد می گیرد راه حل را هم بگوید.

به گزارش اقتصادنیوز،  رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: عده ای برای دلسردی مردم می گویند دولت طرحی دارد که ممکن است برای دولت آینده زحمتی ایجاد کند، این حرف بچگانه است؛ کسی که به طرح اقتصادی دولت ایراد می گیرد راه حل را هم بگوید.