دکور مراسم عزای حسینی بیت رهبری بدون حضور عزاداران+فیلم

بیت رهبری برای برگزاری مراسم عزای حسینی بدون حضور عزاداران آماده می‌شود.

منبع: نورنیوز