سوال روحانی از دانش آموزان+ فیلم

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، از دانش آموزان پرسید: برای مقابله با ویروس کرونا، چگونه باید به خانواده، هم کلاسی‌ها و دوستانتان کمک کنیم؟