کارشناس صدا و سیما: اختلاس، دزدی نیست

کارشناس صدا و سیما و کارمند دانشگاه امام صادق(ع) در برنامه بدون توقف گفت: اختلاس دزدی حساب نمی شود.