اشتباه بزرگ ترامپ در اولین مناظره انتخاباتی+ فیلم

کارشناس سی ان ان با اشاره به اولین مناظره انتخاباتی آمریکا عنوان کرد: پس از مناظره امشب، نژادپرستان به جشن و پایکوبی مشغول هستند! ترامپ مقابل چشم فرزندان من و تمامی خانواده های آمریکایی از محکوم کردن حامیان برتری سفید پوستان [نژادپرستان] خودداری کرد.