آمار واقعی فوتی های کرونا از زبان حریرچی+فیلم

تعداد فوتی‌های کرونایی بیشتر از آمار اعلامی است. آمار فوت‌شدگان را باید ۲ برابر حساب کرد.