ورود اولین محموله از واکسن چینی کرونا به برزیل+ فیلم

ورود اولین محموله از واکسن چینی کرونا به سائوپائولوی برزیل