موج های کرونا در بستری ها وفوتی های روزانه

ایران در کدام موج کرونا قرار دارد؟ + نمودار

کدخبر: 383488
بستری‌ها و فوتی‌های روزانه کرونا، بیان متفاوتی از تعداد موج‌های کرونا درایران را بازگو می‌کند، نزدیک ترین متغیر به روند جانباختگان روزانه نیز بیماران بدحال است. این شباهت چه مفهومی را انتقال می‌دهد؟

به گزارش اقتصادنیوز، در چهاردهمین روز دی ماه آمار بستری‌های روزانه کرونا در کف شش ماهه خود قرار گرفت. مقایسه آماری روند فوتی‌ها و بستری های روزانه کرونا فرضیه موج دومی کرونا در ایران را قوی تر از قبل می کند.

بستری‌های زمستان به بهار رسید

میزان مبتلایان روزانه کرونااز 6 هزارنفر پایین آمده و با 1.41 درصد کاهش نسبت به روز گذشته به 5 هزار و 960 تن رسید. 

اما از کل مبتلایان به کرونا در روز جاری 407 تن در بیمارستان ها بستری شدند. این میزان در 6 ماه گذشته بی سابقه بوده است

ارقام ثبت شده در خصوص بستری های روزانه نشان می دهد که حد این متغیر از میانه بهار به بعد شروع  به افزایش کرده است.

از این تاریخ به بعد همواره میزان بستری روزانه بالاتر از 500 نفر بود که در چهاردهمین روز زمستانی این متغیر به کمتر از این رقم رسید و در حد ارقامی قرار گرت که پیش از این در پایان بهار به ثبت رسیده بود.

مقایسه روند آمار بستری روزانه در ایران به نکته مهمی اشاره دارد. اگر در تعیین موج های کرونایی در کشور میزان بستری روزانه را ملاک خود قرار دهیم متوجه می شویم که به نوعی موج پاییزی در همه گیری بیماری کرونا در ادامه همان موج تابستان بوده است.

البته در صورتی است که در ارزیابی موج‌های کرونایی کشور آمار بستری روزانه مبنا قرار بگیرد. 

این در حالی است که چنانچه میزان مرگ و میر روزانه کرونا را اساس سنجش موج های این بیماری بدانیم روند این بیماری در سه موج ترسیم می شود.

کرونا

پایان موج سوم فوتی ها؟

میزان فوتی های روزانه در چهار دمین روز زمستان نسبت روز قبل یک تن افزایش یافته و به 102 تن رسید. اکنون شمار فوتی ها در ایران در حداقل خود در شش ماه گذشته است.

با وجود آنکه مشاهده آمارهای مرگ‌ومیر در ایران نشان از سه قله در این متغیر کرونایی در کشور دارد اما اکنون رقم فوتی‌ها به میزان خود در بهار نزدیکی بیشتری پیدا کرده است.

این اقدام می تواند این نکته را در بر داشته باشد که شمار فوتی های روزانه از بهار تاکنون در یک موج قرار داشته است.

در بین متغیر های کرونایی کشور آنچه بیشترین شباهت را به این متغیر سیاه دارد شمار بیماران بدحال است.

کرونا

شبیه ترین متغیر به فوتی های روزانه

شمار بیماران بدحال کرونا در روز جاری با 28 تن کاهش نسبت به روز قبل به 4 هزار و 953 تن رسید. این روند کاهشی از میانه آذر تاکنون روندی ثابت داشته و اکیدا نزولی بوده است.

این آمار کرونایی در کشور سه قله نسبی را تاکنون ثبت کرده که نزدیک ترین شباهت روندی را با روند مرگ و میر کرونا در ایران تا کنون داشته است. با یک تفاوت مهم.

مهمترین تفاوت آماری این دو متغیر آن است که هر رفتار کرونا در مرگ و میر با یک هفته اختلاف در شمار بیماران بدحال ثبت شده است.

به عبارت دیگر یک یا دو هفته وخامت اوضاع بیماران جلو تر از فوتی های روزانه بوده است. این مهم نشاندهنده آن است که کادر درمان قدرت کنترل این بیماری در ایران در کادر درمان در حد مطلوبی قرار دارد با این حال هنوز هم قدرت ویروس کرونا و همه گیری آن از قدرت درمانی آن بیشتر است.

 این معنا بیانگر این نتیجه است که همواره پیشگیری از ابتلا به این بیماری تاثیرگذار تر از درمان آن بوده و بنابراین همواره کنترل پیشگیری از ابتلا به آن موثر تر از تجهیز درمان در این بیماری اخواهد بود.

کرونا

منبع: اقتصادنیوز
تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید