خبر مهم وزیر بهداشت درباره واکسن ایرانی- کوبایی کرونا+ فیلم

وزیر بهداشت اظهار کرد: امیدوارم بهار1400 واکسن ایرانی کرونا با اطمینان در اختیار مردم قرار بگیرد.

وزیر بهداشت گفت: امیدوارم بهار1400 واکسن ایرانی کرونا با اطمینان در اختیار مردم قرار بگیرد.