کدخبر: ۱۷۰۰۰۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

مزایده و مناقصه / واگذاری املاک روستایی مازاد

شرکت مدیریت املاک ایران (سامان سازه غدیر) در نظر دارد املاک روستایی مازاد بر نیاز خود را در مدیریت مخابرات منطقه گیلان، به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری با مراجعه به واحد قراردادهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان واقع در رشت- گلسار، ساختمان مرکزی، طبقه سوم و یا به سایت مندرج در ذیل نسبت به مشاهده اسناد مزایده اقدام نمایند.

فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا روز سه‌شنبه مورخ 16/03/96 ساعت 15 تحویل اسناد مزایده خریداری شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/03/96 و بازگشایی پاکتهای رسیده روز یکشنبه مورخ 28/03/96 راس ساعت 14 است.

سپرده شرکت در مزایده 10 % مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمینی و یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران است.

متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده میبایستی مبلغ 200.000 ریال به حساب 0102521606005 نزد بانک صادرات به نام شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان واریز و فیش واریزی را بپیوست فرم درخواست خرید اسناد مزایده ارائه کنند.

 

 

 

ردیف

آدرس ملک

پلاک ثبتی

مساحت اعیان

مساحت عرصه

قیمت کارشناسی به ریال

توضیحات

1

ساختمان دفتر مخابراتی روستای کلسر پایین از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

22 مترمربع

26 مترمربع

(موجود حدود 22مترمربع)

60.000.000

صومعه سرا روستای کلسرپایین

2

ساختمان دفتر مخابراتی روستای خرفکام از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

72 مترمربع

300 مترمربع

(موجود حدود 300مترمربع)

162.000.000

صومعه سرا روستای خرفکام

3

ساختمان دفتر مخابراتی روستای گاوکده (اسلام آباد)از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

48 مترمربع

400 مترمربع

(موجود حدود 300مترمربع)

200.000.000

صومعه سرا روستای گاوکده (اسلام آباد)

4

ساختمان دفتر مخابراتی روستای لالم از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

اعیان ندارد

600 مترمربع

(موجود حدود 600 مترمربع)

180.000.000

صومعه سرا روستای لالم

5

ساختمان دفتر مخابراتی روستای فتمه سر از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

48 مترمربع

500 مترمربع

(موجود حدود 500 مترمربع)

180.000.000

صومعه سرا روستای لالم

6

ساختمان دفتر مخابراتی روستای پیرسرا از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

72 مترمربع

225 مترمربع

(موجود حدود 225مترمربع)

120.000.000

صومعه سرا روستای پیرسرا

7

ساختمان دفتر مخابراتی روستای بیشه گاه از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

48 مترمربع

250 مترمربع

150.000.000

صومعه سرا روستای بیشه گاه

8

ساختمان دفتر مخابراتی روستای نرگستان از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

38 مترمربع

300 مترمربع

(موجود حدود 200مترمربع)

200.000.000

صومعه سرا روستای نرگستان

9

ساختمان دفتر مخابراتی روستای صیقلان تولم از توابع شهرستان صومعه سرا

266/23

72 مترمربع

313 مترمربع

140.000.000

صومعه سرا روستای صیقلان تولم

10

ساختمان دفتر مخابراتی روستای پاسکه از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

72 مترمربع

500 مترمربع

(موجود حدود 200مترمربع)

172.000.000

صومعه سرا روستای پاسکه

11

ساختمان دفتر مخابراتی روستای واقع دشت از توابع شهرستان صومعه سرا

ندارد

48 مترمربع

400 مترمربع

(موجود حدود 400مترمربع)

600.000.000

صومعه سرا روستای واقع دشت

12

ساختمان دفتر مخابراتی روستای کردمحله از توابع شهرستان فومن

11951

72 مترمربع

1730مترمربع

(موجود حدود 1066مترمربع)

1.210.000.000

فومن روستای کردمحله

13

ساختمان دفتر مخابراتی روستای مودکان از توابع شهرستان فومن 

ندارد

اعیان ندارد

400 مترمربع

(موجود حدود 400مترمربع)

120.000.000

فومن روستای مودگان

14

ساختمان دفتر مخابراتی روستای بداب از توابع شهرستان شفت

ندارد

48 مترمربع

300 مترمربع

(موجود حدود 250مترمربع)

200.000.000

شفت روستای بداب

15

ساختمان دفتر مخابراتی روستای مبارک آباد از توابع شهرستان شفت

ندارد

30 مترمربع

30 مترمربع

(موجود حدود 30مترمربع)

90.000.000

شفت روستای مبارک آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املاک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی بوده و هرگونه ادعای بعدی از سوی متقاضی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33132370 و 33132330 و دور نویس 33132325 با کد 013 تماس حاصل فرمایید.

سایت اینترنتی:‌ WWW.TCG.IR ، WWW.TCI.IR ، http://IETS.MPORG.IR