آمار نوبخت از پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان

کدخبر: 307301
اقتصادنیوز: رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درباره نحوه هزینه‌کردها و اولویت آنها کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم. در حال حاضر هزار دستگاه ردیف و 9 هزار برنامه ردیف داریم که باید برای آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به چهار محور اصلاح برنامه‌ریزی بودجه اظهار داشت: اولین محور اصلاح منابع به معنی ایجاد درآمدهای پایدار است و بعدی اصلاح مصارف به معنی هزینه‌های کارآمد است و محور سوم را ثبات‌سازی اقتصادی و چهارمین محور را نهادسازی بودجه تعریف کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه آنچه در سال 99 بر اساس این الگو و طرح انجام می‌شود اول در بخش منابع است، گفت: منابع بودجه سال آینده متفاوت از سنوات گذشته خواهد بود که معطوف به سه محور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ در بودجه سال آینده به طور کلی نفت از منابع برای هزینه‌های جاری حذف می‌شود و هر مقدار پول نفتی که داریم صرف تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی خواهد بود.

نوبخت درباره منابع جایگزین پول نفت در برنامه بودجه سال آینده گفت: سه منبع تعریف شده که اولین آن یارانه‌های پنهان و آ‌شکار است. در حال حاضر رقم این یارانه‌ها به 1300 هزار میلیارد تومان می‌رسد که به طور قطع بخشی از آن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد.

این مقام مسئول افزود: منبع دیگر جبران نفت در بودجه بحث مالیات است که ما مالیات را به دو بخش بنگاه و خانوار تعریف کرده‌ایم.

نوبخت ادامه داد: در بخش بنگاه‌ها برای اینکه از نظر تولیدی این واحدها و بنگاه‌های اقتصادی را فعال کنیم تخفیفات مالیاتی قائل شد‌ه‌ایم بحث دیگر منابع و پایه‌های جدیدی مالیاتی از جمله عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که تمام این موضوعات در بودجه خواهد آمد.

نوبخت با بیان اینکه برای اصلاح این قوانین تمام موضوعات در بودجه می‌آید گفت: در این صورت می‌توانیم آثار اصلاح برنامه‌ها را در سال آینده در بودجه ببینیم.

وی با اشاره به سومین منبع جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه اظهار داشت: موضوع دیگر مولدسازی دارایی‌های دولت است که در حال حاضر هفت میلیون میلیارد تومان دارایی‌های دولت وجود دارد که قطعا از این محل می‌توان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه استفاده کرد.

وی از تشکیل کمیته‌ای در سازمان برنامه و بودجه برای نحوه هزینه‌کردها گفت: درباره نحوه هزینه‌کردها و اولویت آنها کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم. در حال حاضر هزار دستگاه ردیف و 9 هزار برنامه ردیف داریم که باید برای آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

وی با بیان اینکه تمام این برنامه‌های اصلاحی را به مجلس ارائه می‌کنیم اما مجلس وقت کافی برای تقنین ندارد و این آسیب‌های موجود ناشی از همین موضوع است.

نوبخت ادامه داد: در این سیستم بر اساس برنامه‌محوری به این معنا که امور، فصول، برنامه، طرح و در نهایت پروژه را تعریف می‌کنیم که منظور ما از برنامه این است و نه برنام‌های توسعه‌ای.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دستگاه‌ها بر اساس برنامه، در بودجه به دو گروه  دستگاه سیاست گذار و مجری تقسیم بندی می‌شوند، گفت:‌ هم مصارف و هم منابع به صورت هماهنگ در اختیار سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری قرار می‌گیرند و مجلس معطوف می‌شود به بودجه برنامه و دستگاه‌های سیاست‌گذار.

نوبخت ادامه داد: هدف ما از این کار پررنگ‌ شدن دستگاه‌های سیاست‌گذار است برای مثال دستگاه‌های  مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پروش، وزرات نفت و ... برنامه‌های درمانی دارند که اجرای این برنامه‌ها بسیار خوب است اما باید یک دستگاه سیاست‌گذار در راس آن قرار بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه این موضوعات را به مجلس ارائه می‌کنیم، گفت: نیازی نیست که مجلس وقت خود را به این موافقت‌نامه‌ها بین سه دستگاه سیاست‌گذار، مجری و سازمان برنامه و بودجه معطوف کند البته این اختیار مجلس است و می‌تواند به این موضوعات ورود داشته با شد.

نوبخت تاکید کرد: ‌بنابراین لایحه برنامه و بودجه ما در سال آینده به دو بخش بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مجری تقسیم می‌شود که مجلس باید به دستگاه‌های سیاست‌گذار معطوف شود.

نوبخت با بیان اینکه بودجه ما در سال آینده دوسالانه است گفت: بودجه سال 1400 را هم ارائه می‌دهیم اما این بودجه‌ریزی غلطان است چرا که باید با توجه به محدودیت منابع نگاهی هم به سال 1400 داشته باشیم.

نوبخت افزود: در بودجه سال آینده بخشی از طرح‌ها به استان‌ها واگذار می‌شود چرا که استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان یک دستگاه سیاست‌گذار هستند و می‌توان بخشی از بودجه را به آنها سپرد.

 

تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید