افزایش اجاره بها برای تمدیدی ها؛

رکورد شکنی تورم اجاره بها در زمستان 99 + نمودار

کدخبر: 406589
اقتصاد نیوز : تورم چهار فصل منتهی به زمستان 99 با 27.5 درصد ،رکورد بالاترین نرخ تورم اجاره بها از سال 95 تا کنون را شکست .همچنین تورم نقطه ای اجاره بها واحد های مسکونی در زمستان 99 نیز طی 4 سال گذشته رکورد دار است .

به گزارش اقتصادنیوز  تورم اجاره بها واحد های مسکونی مناطق شهری در فصل زمستان 99 ، 4.4 درصد به ثبت رسیده است .به بیان دیگر در زمستان گذشته قیمت اجاره نسبت به پاییز 99 ،4.4 درصد گران تر شده است .تورم نقطه به نقطه فصلی این شاخص در زمستان 99 به رقم 28.9 درصد رسیده است ،این عدد همراه با تابستان 99 رکورد دار بیشترین تورم نقطه ای از سال 95 تا پایان 99 است.تورم میانگین یا اصطلاحا تورم چهار فصل منتهی به زمستان اجاره بها نیز  28.9 درصد برآورد شده است ،این نرخ تورم برای این شاخص در 16 فصل گذشته بی سابقه بوده است . 

تا حدودی می توان علت رکورد های سالیانه اجاره را در زمستان 99 را ناشی از تورم بالای اجازه بها در تابستان سال گذشته دانست .

افزایش 4.4 درصدی اجاره بها در فصل زمستان

علی رغم اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن از میانه پاییز وارد رکور شده است ،اما باز هم تورم اجاره بها واحد های مسکونی مناطق شهری کشور در زمستان 99 حدود 4.4 درصد به ثبت رسید .به بیان دیگر در فصل زمستان قیمت اجاره بها 4.4 درصد نسبت به پاییز گران تر شده است .بیشترین تورم فصلی برای این شاخص میان استان های کشور به استان سمنان با 10.5 درصد ،و کمترین تورم فصلی نیز به استان لرستان با تنها 1.2 درصد تعلق دارد .

بالاترین تورم فصلی در دو سال گذشته

میزان تورم فصلی اجاره بهایی که در زمستان سال گذشته به ثبت رسید ،در دسته تورم های پایین فصلی در دو سال اخیر تقسیم‌بندی می‌شود .بالا ترین تورم فصلی برای این شاخص در تابستان 99 با عددی معادل 11.8 درصد رقم خورد .همچنین پایین ترین تورم اجاره بها واحد های مسکونی در دو سال اخیر به بهار 98 با 3.1 درصد تعلق دارد .پایین ترین نرخ تورم این شاخص در سال گذشته نیز با 3.4 درصد متعلق به بهار است .همانگونه که مشاهده می شود تورم 4.4 درصدی در زمستان گذشته در زمره تورم ها پایین قرار دارد .

بالاترین تورم نقطه به نقطه اجاره بها دو سال اخیر

تورم نقطه به نقطه اجاره بها در زمستان 99 بالا ترین نقطه ای در سال 99 است .قیمت اجاره در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان 98 قریب به 29 درصد افزایش داشته است ،این عدد تورم همراه با تابستان 99 بالاترین تورم فصلی در سال گذشته هستند .استان همدان با تورم 39.4 درصدی بالاترین تورم این شاخص را میان استان های کشور به نام خود ثبت کرده است .همچنین کمترین نرخ تورم اجاره بها واحد ها مسکنونی مناطق شهری نیز به استان سیستان و بلوچستان با 12.9 درصد تعلق دارد .

پاییز 98 ؛ کمترین تورم نقطه ای

کمترین تورم نقطه به نقطه اجاره بها واحد های مسکونی طی دوسال اخیر به پاییز 98 با 21.6 درصد تعلق دارد . به بیان دیگر در پاییز 98 نسبت به فصل مشابه در سال قبلی خود ،قیمت اجاره به طور میانگین در شهر های کشور 21.6 درصد گران تر شده است .در میان فصول سال گذشته نیز فصل بهار کمترین تورم با 23.3 درصد به ثبت رسانده است .به طور کلی می توان گفت تورم نقطه به نقطه این شاخص در دز سه فصل گذشته نسبت به سایر فصول ،در ارقام بالاتری قرار دارد .تورم نقطه ای زمستان 99 برابر با تورم نقطه ای تابستان به ثبت رسیده است .

N7

افزایش اجاره بها برای تمدیدی ها

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای خانواده هایی که تمدید داشته اند در فصل زمستان 99 برابر با 38.6 درصد به ثبت رسیده است .به بیان دیگر کسانی که قرار داد خود را تمدید کرده اند در زمستان 99 نسبت به زمستان 98 بایستی به طور میانگین 38.6 درصد به اجاره خود افزوده باشند .این نرخ تورم برای اجاره بهای کسانی که قرار داد خود را تمدید کرده اند در دو سال و نیم گذشته پس از تابستان سال گذشته بی سابقه است .در تابستان 99 این شاخص حدود 41.2 به ثبت رسیده بود که در طول 10 فصل گذشته رکورد دار است .

N8

تورم میانگین اجاره بها در سال 99

نرخ تورم چهار فصل منتهی به زمستان 99 نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل در بخش اجاره بها برابر با 27.5 درصد به ثبت رسیده است .بنا به داده ها کمترین مقدار افزایش در بین استان های کشور در استان سیستان و بلوچستان با 14.5 رخ داده است . بیشترین نیز در بین استان های کشور به مانند تورم نقطه به نقطه به استان همدان با 35.7 درصد تعلق دارد .این نرخ تورم میانگین از سال 95 تا کنون بی سابقه بوده است .

با توجه به اینکه تورم های فصلی اجاره بها در بهار ،پاییز و زمستان 99 در اعداد پایینی قرار دارند ،میتوان رشد بالای تورم های سالانه یا نقطه به نقطه به نقطه را در پایان زمستان 99 ،متأثر از افزایش شدیدی دانست که اجاره بها در تابستان گذشته تجربه کرد .به عبارت دیگر رکورد شکنی های بالای اجاره بها در پایان سال 99 بیش از همه به علت تورم فصلی 11.8 درصدی این شاخص در تابستان بوده است .همانگونه که در سطور بالا نیز گفته شد ،تورم تابستان امسال ،بالاترین نرخ تورم فصلی اجاره بها در 4 سال گذشته است .

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما