گزارش تورم دهک ها در فروریدن توسط مرکز آمار منتشر شد

رکوردشکنی تورم فروردین در تمامی دهک های درآمدی

کدخبر: 408046
اقتصادنیوز :تورم میانگین برای دهک های درآمدی در فروردین ماه از 37.5 درصد تا 45.8 درصد متغیر بوده است .تورم به ثبت رسیده برای تمامی دهک های درآمدی در اولین ماه سال جاری در یکسال گذشته بی سابقه بوده است .

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار نرخ تورم میانگین برای کل کشور در فروردین ماه 1400 ،38.9 درصد به ثبت رسیده است. در بین دهک های مختلف درآمدی، بالاترین نرخ تورم برای دهک دهم با 45.8 درصد و پایین ترین رقم به ثبت رسیده هم به دهک اول با 37.5 درصد تعلق دارد. تورم ماهانه به ثبت رسیده در ماه گذشته برای دهک های درآمدی از آنچنان اختلاف برخوردار نبوده، به طوری که این شاخص تورم ماهانه برای دهک ها در بازه 2.6 درصد تا 2.8 درصد قرار داشته است .

همچنین بالاترین تورم مربوط به اقلام خوراکی نیز در دهک دوم با تورمی معادل 45.8 درصد به ثبت رسیده است. کمترین تورم اقلام خوراکی نیز برای دهک دهم با 40.8 درصد رقم خورده است. تورم اقلام غیر خوراکی نیز  دهک های درآمدی از 29.8 درصد برای اولین دهک تا 47.1 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است .

اولین تورم نقطه به نقطه دهک های درآمدی در 1400

تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برای کل کشور 49.5 درصد به ثبت رسیده است. تورم نقطه ای دهک های درآمدی از 49.3 درصد برای دهک ششم تا 52.7 درصد برای دهک دهم ،متغیر بوده است. بالاترین تورم نقطه به نقطه برای اقلام خوراکی در اولین ماه سال جاری در دهک دوم و سوم به طور مشترک با 64.8 درصد رخ داده است .کمترین تورم نقطه ای اقلام خوراکی نیز  با 61.3 درصد به دهک دهم تعلق دارد .

همچنین بالاترین افزایش قیمت اقلام غیر خوراکی در فروردین امسال نسبت به فروردین ماه سال 99 به ثروتمند ترین دهک درآمدی با تورمی معادل 50.6 درصد تعلق دارد .پایین ترین رقم به ثبت رسیده بین دهک ها  برای همین شاخص تورمی در دهک اول با 37.2 درصد تورم ، رقم خورده است .

در اکوایران ببینید: خطر انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما