بررسی شاخص های زیر بنایی ایران

سطح دسترسی ایرانیان به آب، گاز و اینترنت

کدخبر: 408841
اقتصادنیوز: بررسی آمار ها نشان ها می دهد 22.8 میلیون از خانوار ایرانی به گاز طبیعی در سال 98 دسترسی داشته اند، این در حالیست که تعداد خانوار های کل کشور در سال 98 بالغ بر 25.6 میلیون برآورد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بنا به گزارش مرکز آمار، از 25 میلیون و 600 هزار خانوار در سال 98، 2 میلیون و 800 هزار خانواده دسترسی به گاز طبیعی نداشته اند. همچنین در سال 98 حدود 76 درصد از روستا های کشور دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند، این درصد  بالغ بر 17 میلیون روستایی را شامل می شود. در این گزارش به بررسی وضعیت برخی از موضوعات زیر ساختی ایران درسه شاخص؛جمعیت تحت پوشش لوله کشی آب، دسترسی به گاز و ضریب نفوذ اینترنت پرداخته شده است.

 83 میلیون از جمعیت کشور تحت پوشش آب لوله کشی

در سال 98 حدود 83 میلیون از جمعیت کل کشور به آب لوله کشی دسترسی داشته اند. این شاخص در طول دهه 90 به غیر از یکسال همواره صعودی و رو به افزایش بوده است. در سال 90 حدود 69 میلیون نفر از جمعیت کشور به آب لوله کشی دسترسی داشته اند. در سال 94 جمعیتی که دسترسی به آب لوله کشی داشته اند 78 میلیون و 500 هزار نفر بوده که این رقم در سال 95 به 77 میلیون نفر رسید. به یبان دیگر در این سال 1.5 میلیون نفر دسترسی شان به آب لوله کشی قطع شده است.

دسترسی به آب لوله کشی در مناطق شهری و روستایی

در سال 98 در مناطق شهری 65 میلیون و 800 هزار نفر به آب لوله کشی دسترسی داشته اند، این رقم برای مناطق روستایی 17 میلیون و 240 هزار نفر می رسید. در ابتدای دهه 90 بالغ بر 53 میلیون نفر از شهر نشینان دارای آب لوله کشی بوده و در همان سال این جمعیت برای روستاییان به 15.6 میلیون نفر می رسید. در مناطق روستایی همواره این شاخص در حال افزایش بوده است اما برای مناطق شهری در سال 95 این جمعیت کاهش پیدا کرده است. تا حد زیادی این افزایشی دسترسی در دهه 90 را می توان ناشی از رشد جمعیت نیز دانست.

همچنین سهم جمعیت روستایی بالای 20 خانوار بهرمند از آب آشامیدنی سالم نیز در سال 94، 71.3 درصد بوده است که در سال 98 این رقم به 76 درصد رسید. به بیان دیگر در سال 98 حدود 24 درصد از جمعیت روستایی کشور دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.

1

نزدیک به 3 میلیون دسترسی به گاز طبیعی ندارند

در سال 98 تنها برای حدود 22 و 800 هزار خانواده ایرانی دسترسی به گاز طبیعی میسر بوده است. این در حالیست که طبق امار در سال 98، 25 میلیون و 600 هزار نفر در ایران خانواده وجود داشته است، به عبارت دیگر طبق آخرین آمار 2 میلیون و 800 هزار خانوار ایرانی دسترسی به گاز ندارند. در ابتدای دهه 90، 20.4 میلیون خانواده در ایران تحت پوشش گاز طبیعی بوده اند.

آمار نشان می دهد که از میزان خانوار تحت پوشش گاز، سهم خانواده های شهر نشین حدود 18 میلیون و سهم روستاییان بالغ بر 4 میلیون و 713 هزار خانواده بوده است. تعداد خانوار روستایی که در سال 98 دسرسی به گاز داشته اند، نسب به ابتدای دهه 90 حدود 64 درصد رشد داشته است.

ضریب نفوذ اینترنت

ضریب نفوذ اینترنت شاخصی است که نشانگری درصدی از جمعیت یک منطقه است که از اینترنت استفاده می کنند. ضریب نفوذ اینترنت در سال 87، 12 درصد بوده است، به بیان دیگر در سال 87 تنها 12 درصد از جمعیت کشور از اینترنت استفاده می کردند. در سال 92 این شاخص به 30 درصد رسید.  در سال 96 ضریب نفوذ اینترنت به 60 درصد رسید، به یبان دیگر طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 96، 60 درصد از ایرانیان از اینترنت اسفاده می کرده اند. با توجه به گسترش فناوری ارتباطات در طول چند سال اخیر یقینا این شاخص در حال حاضر در اعداد بسیار بالاتری نسبت به سال 96 قرار دارد.

همچنین ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری 70 درصد در سال 96 برآورد شده است،این شاخص برای مناطق روستایی نیز 46.2 درصد در سال 96 به ثبت رسیده است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما