فیلم | تقدیر تلخ طلبه جوانی که قرنطینه بیماران کرونایی را تمیز می‌کرد

اقتصادنیوز: محمد مداح نام طلبه جوابی است که این روزها عکس هایش را در بیمارستان مرکز قرنطینه بیماران کرونایی قم در حال کمک به پرسنل بیمارستان زیاد دیده اید. این طلبه جوان که برای پرستاری از همسرش به این بیمارستان می رفت از تقدیری تلخ گفته که بر او مقدر شد. غم تلخ از دست دادن همسر و فرزندش.