بغض داریوش ارجمند در اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) ترکید.