بغض پیشکسوت بازیگری در اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) ترکید + فیلم

بغض داریوش ارجمند در اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) ترکید.