فیلم | دستمزد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی نوید محمدزاده برای ۴ فیلم؟

اقتصادنیوز: محمد صادق رنجکشان تهیه کننده و سرمایه گذار سینما در گفتگو با برنامه مدیا درباره شایعه دستمزدهای میلیاردی نوید محمدزاده گفت.