منحنی نرخ بازدهی در18 خرداد 1400منتشر شد+نمودار

گذر همه نرخ سودها به بالای 22 درصد!

کدخبر: 417900
اقتصادنیوز: دیروز 18 خرداد 1400 پس چندین روز میزان معاملات اوراق بدهی از مرز 200 میلیاردتومان گذر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز دیروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با حدود 37 درصد افزایش به 222 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 36 نماد اخزا و 5 نماد اراد انجام شد. 

حجم معاملات عمده نیز در بازار ثانویه به 33 میلیارد تومان رسید. روز گذشته بانک مرکزی میانگین نرخ سود بازار بین بانکی در هفته گذشته را 18.49 درصد اعلام کرد. اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص اجرای عملیات بازار باز نشان میدهد که بانک مرکزی از طریق جذب نقدینگی در قالب عملیات ریپوی معکوس تلاش میکند از کاهش بیشتر نرخ سود در بازار بین بانکی جلوگیری کند. اما نکته قابل توجه این است که علی رغم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی همچنان نرخهای سود در بازار بدهی – حتی در سررسیدهای بسیار کوتاه مدت – بالاتر از 22 درصد است.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از 36 نماد اخزا نشان میدهد که نرخهای بازده نسبت به روز در سررسیدهای میان مدت کاهشی بود. نرخ اوراق با سررسیدهای یک سال در سطح 21.99 درصد باثبات بود. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال با یک دهم درصد کاهش به ترتیت به 22.4 و 22.86 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 2 دهم درصد کاهش به 22.8 درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

دیروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی نسبت به دیروز نوساناتی داشت. با بررسی منحنی دیروز آشکار می‌شود که  نرخ بازده آتی در سررسید 400 روزبه 22.1 درصد، در سررسیده 600 روزه 23درصد و در سررسید 800 روزه 23.4درصد رسیده است.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

IMG_20210608_150754_849

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما