منحنی نرخ بازدهی در25 خرداد+نمودار

کاهش نرخ در همه سررسیدها!

کدخبر: 419408
اقتصادنیوز: امروز 25 خرداد 1400 میزمعاملات اوراق بدهی نسبت به دیروز تغییری نداشت.

به گزارش اقتصادنیوز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به روز گذشته تغییر نداشت و در سطح 230 میلیارد تومان بود. این معاملات روی 35 نماد اخزا و 7 نماد اراد انجام شد. 

حجم معاملات عمده نیز در بازار ثانویه به 6.4 هزار میلیارد تومان رسید که احتمالا به اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مربوط می‌شود. امروز حراج اوراق بدهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بر اساس معاملات انجام شده در بازار به نظر می‌رسد که دولت توانسته است 1.6 هزار میلیارد تومان اوراق را در بازار اولیه و برای تامین کسری بودجه به فروش رساند.بررسی منحنی بازده استخراج شده از 35 نماد اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده نسبت به آخرین روز معاملاتی کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسیدهای یک سال با دو دهم درصد کاهش به 21.97 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال با یک دهم و سه دهم درصد کاهش به ترتیب به 22.35 و 22.61 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با یک دهم درصد افزایش به 22.73 درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی از حالت مسطح چند روز قبل خارج شد.  به این ترتیب  وطبق منحنی بازدهی اوراق آتی، نرخ بازدهی در سررسید 400 روز به 22.3 درصد ، در سررسید 600 روز 22.8 و در سررسید 800 روز به 23 رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

 

N3

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی از حالت مسطح چند روز قبل خارج شد.  به این ترتیب  وطبق منحنی بازدهی اوراق آتی، نرخ بازدهی در سررسید 400 روز به 22.8 درصد ، در سررسید 600 روز 23.2 و در سررسید 800 روز به 23.3 رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

 
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما