وکیل متخصص ابطال مزایده

کدخبر: ۶۱۳۸۴۲
بهترین وکیل متخصص ابطال مزایده در این نوشتار به بررسی شرایط اجرا و تقاضای ابطال مزایده پرداخته است.
وکیل متخصص ابطال مزایده

رپرتاژ آگهی: بهترین وکیل متخصص ابطال مزایده در این نوشتار به بررسی شرایط اجرا و تقاضای ابطال مزایده پرداخته است.

بررسی ماهیت، تشریفات و شرایط اجرا و تقاضای ابطال مزایده

فروش اموال یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری طبق معمول برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و از این ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف استثناءهای دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیرمنقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است، پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید.

محمدعلی مهری وکیل متخصص ابطال مزایده

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود و طبق قانون اجرای احکام مدنی دادگاه درصورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.

اصل غیرقابل توقف بودن عملیات اجرایی که از قانون اجرای احکام مدنی برداشت می‌شود و مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ درحالی که تحویل مال فروخته‌ شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و باتوجه به حکم مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تائید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است.

تشریفات اجرای مزایده به نگارش وکیل متخصص ابطال مزایده

در رابطه با شرایط اجرای مزایده باید گفته شود که این تاسیس مستلزم فراهم شدن یکسری تشریفات و اقدامات قانونی است به شرح ذیل است؛

 • قطعی شدن حکم صادره،

 • درخواست صدور اجراییه،

 • معین بودن حکم.

 • معین بودن موضوع حکم در شرایط اجرای مزایده

شرط دیگر اجرای مزایده را باید معین بودن موضوع حکم دانست که، مقصود مشخص بودن موضوع آن و یا خواسته می-باشد و معین بودن بطور معمول با واژه معلوم استعمال می شود و معلوم یعنی موضوع مجهول نباشد و معین بودن در مقابل مردد بودن بین دو یا چند موضوع است.

احسان علوی وکیل متخصص ابطال مزایده

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

ماهیت ابطال مزایده به نگارش وکیل متخصص ابطال مزایده

طبق قانون اجرای احکام مدنی هرگاه بدهکار یا مدیون وجوهی برای پرداخت بدهی یا دیون خویش ندارد، دادگاه به درخواست طلبکار، اموال او را توقیف می کند. پس از توقیف اموال بدهکار با رعایت استثناءهای دین، دیون بدهکار از طریق فروش اموال توقیف شده پرداخت می شود. طبق قانون اجرای احکام فروش اموال توقیف شده از بدهکار میبایست با مزایده انجام گیرد.

انجام مزایده و فروش اموال توقیف شده میبایست با رعایت مقررات قانونی و با تشریفات خاصی صورت گیرد. مامور اجرا یا دادورز مسئول انجام مزایده می باشد. مزایده بایستی در حضور نماینده دادستان اجرا شود. پیش از انجام مزایده، آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می گردد. از زمان انتشار آگهی مزایده تا زمان اجرای مزایده باید حداقل یک ماه زمان وجود داشته باشد.

پیش از اجرای مزایده کارشناس یا ارزیاب باید مال توقیف شده را بررسی کرده و قیمت عرفی آن را تعیین نماید. در روز مزایده مامور اجرا یا دادورز قیمت اولیه مال را بیان کرده و متقاضیان خرید، بایستی که پیشنهادات بالاتری نسبت به قیمت اولیه ارائه نمایند. در نهایت مال توقیف شده به کسی فروخته خواهدشد که بیشترین قیمت موجود را پیشنهاد داده است.

شرایط ابطال مزایده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی

 • فروش در روز و ساعتی غیر از آنچه که در آگهی مزایده قید شده است برگزار گردد.

 • بدون وجود علت قانونی مامورین اجرای مزایده از خرید مال توسط شخص خاصی جلوگیری نمایند.

 • یکی دیگر از موارد ابطال مزایده زمانی محقق می گردد که نماینده دادستان در جلسه مزایده حضور نداشته باشد و اگر نماینده دادستان برای عدم حضور خود عذرموجهی داشته باشد میبایست جلسه مزایده در فرصت مناسب دیگری دوباره تشکیل گردد.

 • اگر مال مورد مزایده به مامور اجراء، نماینده دادستان و سایر اشخاص دخیل در امر مزایده فروخته شود. درواقع مطابق با قانون اجرای احکام مدنی خرید مال مورد مزایده توسط مامورین اجرای آن ممنوع است.

 • همچنین ازجمله دیگر موارد ابطال مزایده میتوان به موردی اشاره داشت که برخلاف مقررات قانونی، حداقل قیمت تعیین شده توسط ارزیاب برای شروع مزایده رعایت نشده باشد.

مرجع صالح ابطال مزایده

طبق قانون اجرای احکام مدنی، شکایت درخصوص تنظیم صورت ملک و کارشناسی آن و تخلف نمودن از مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات مامور اجراء (دادورز) ظرف مهلت یک هفته از‌ تاریخ وقوع این تخلفات به دادگاهی که مامور اجراء در آنجا درحال انجام وظایف قانونی خود است داده می‌شود.

دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت ابطال مزایده رسیدگی می نماید و درصورتی ‌ که شکایت مطروحه را وارد و موثر بداند، اقدامی را که برخلاف مقررات قانونی انجام شده ابطال و دستور شایسته صادر می نماید، این نکته قابل توجه است که قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید دستور سند انتقال داده نمی‌شود.

ضمانت اجرای ابطال مزایده در دادگاه

سارا حسین زاده وکیل متخصص ابطال مزایده

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اگر شرایط ابطال مزایده وجود داشته باشد، ذی نفع بایستی ظرف1 هفته به دادگاهی که مزایده تحت نظر آن اجراء شده اعتراض نماید درصورتی که شرایط و موارد ابطال مزایده وجود داشته باشد دادگاه حکم به ابطال مزایده می دهد.

با صدور ابطال مزایده، همه مراحل مزایده از قبیل؛ کارشناسی، انتشارآگهی و تعیین زمان و مکان مزایده و… دوباره اجراء گردد و اگر که ابطال مزایده به دلیل وجود اشخاصی که ممنوعیت در حضور دارند، باشد این افراد از نظر انتظامی مورد پیگرد قرار می گیرند.

تعیین زمان مزایده و فروش اموال چگونه است؟

وکیل متخصص ابطال مزایده به این سوال چنین پاسخ داده است که؛ زمان فروش و مزایده را مدیر اجرا معین و آگهی می‌کند. در تعیین زمان مزایده باید طوری برنامه ‌ریزی کرد که فاصله بین انتشارآگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز نباشد. پس از اجرای تشریفات مربوط به آگهی فروش، عمل فروش و یا مزایده با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضا آن ها خواهد رسید.

آیا امکان ابطال مزایده وجود دارد؟

زمانی که یک شخص و یا یک شرکت توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد دادگاه یا مراجع قضایی برای پایمال نشدن حق و حقوق بدهکاران رای به مزایده گذاشتن اموال منقول و غیرمنقولی که جز مستثنیات دین نباشد را می دهد. که در این خصوص طی تشریفات گفته شده در متن، مزایده برگزار می شود. طی این روند ممکن است شخص خوانده پرونده قضایی با این که بدهکار هست راضی به مزایده گذاشتن اموال خود نباشد. بنابراین می تواند دادخواست ابطال مزایده را بدهد که درصورتی که ادله او شامل جهات ابطال مزایده باشد، مزایده گذاشتن اموال لغو می شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

 

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اخبار روز سایر رسانه ها
  تیتر یک
  کارگزاری مفید