یک سال گذشت / فیلمی واضح از لحظه ریزش ساختمان پلاسکو