فیلم شبیه سازی لحظه پرتاب بمب اتم آمریکا به هیروشیما

اقتصادنیوز: سالها از جنایت آمریکا در ژاپن می‌گذرد اما همچنان اثرات این جنایت در کشور ژاپن مشاهده می‌شود.