فیلم بخشی از سخنرانی بازیگران در مراسم تشییع عزت الله انتظامی