الجزیره گزارش داد؛

طرح اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران