گزارشی از راشاتودی؛

پیامدهای تحریم‌های آمریکا در بلندمدت

اقتصادنیوز؛ راشاتودی در گزارشی به بررسی تاثیر تحریم های آمریکا بر کشورها از جمله ایران بر اقتصاد آمریکا در طولانی مدت پرداخته است. (زیرنویس: انتخاب)