«باراک اوباما» با کلاه بابانوئل در بیمارستان کودکان