جهانگیری: در هیچ دوره‌ای رابطه معاون اول و رئیس‌جمهور به این خوبی نبوده‌است