فیلمی حرف های دردناک زن روستایی سیل زده پلدختر

اقتصادنیوز: یکى از زنان روستاى «چم مهر» پلدختر: انگار آب، ما را هم با خود برده است./ ایسنا