اقتصادنیوز؛ مجری شبکه ضدایرانی الحوار، اقتدار ایران در برابر غرب را ستود./ فارس