روایت «جورج گیلدر» از کارآفرینی در سرمایه‌داری؛

فیلم | سازوکار سیستم اقتصادی «بازار آزاد» چگونه است؟

اقتصادنیوز؛ جورج گیلدر بر ای باور است که تنهعا نظام سرمایه‌داری قابلیت تربیت افرادی را دارد که به آنان «کارآفرین» گفته می‌شود. (برگرفته از کانال تلگرامی بورژوا)