روایت «جورج گیلدر» از کارآفرینی در سرمایه‌داری؛

اقتصادنیوز؛ جورج گیلدر بر ای باور است که تنهعا نظام سرمایه‌داری قابلیت تربیت افرادی را دارد که به آنان «کارآفرین» گفته می‌شود. (برگرفته از کانال تلگرامی بورژوا)