فیلم | روایت «ابراهیم یزدی» از ورود گروهک مجاهدین خلق به فاز مسلحانه