فیلم| نقشه متحرک شیوع کرونا در ایران طی 10 روز

اقتصادنیوز؛ در این نقشه متحرک میزان شیوع کرونا در استان‌های ایران طی ۱۰ روز اخیر را مشاهده کنید./ ایرنا