کره‌جنوبی چگونه ویروس کرونا را مهار کرد

اقتصادنیوز؛ کره‌جنوبی با در نظر گرفتن و پذیرش اصل مهم اهمیت نظارت بر افراد مبتلا با انجام تست‌های گسترده از افراد جامعه به مقابل با کرونا پرداخت. بسیاری از بیماران به ‌ویژه افراد جوان با علائم خفیف هستند و نمی‌توانند متوجه بیماری خود بشوند و می‌توانند دیگران را هم آلوده کنند. همین دلیل کافی بود تا دولت کره جنوبی را مجبور به ردیابی افراد بیمار و همچنین افرادی که با آنها در تماس بودند کند تا زنجیره انتقال شکسته شود. دولت کره جنوبی از سه ‌راه در این طرح استفاده کرد.