فیلم| بازگشایی دیزنی‌لند شانگهای پس از تعطیلی کرونا

اقتصادنیوز؛ دیزنی لند شانگهای پس از تعطیلی به علت کرونا، بازگشایی شد.