نماینده دادستان مطرح کرد؛

فرار متهم پرداخت رشوه به مدیران سابق بانک مرکزی از کشور

اقتصادنیوز؛ اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۹۹ شمسی برگزار شد.