آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات در بازار اولیه در کف دو ماهه قرار گرفت. در این بازار به طور کلی تقریبا ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کمترین میزان این معاملات در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک ها در این بازار صفر بوده است.

  • مرحله سوم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و روند فروش ادامه پیدا کرد. نرخ سود بالای اوراق در این بازار باز هم موجب شد تا بورسی ها خرید بیشتری داشته باشند.

  • اقتصادنیوز: مرحله دوم حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ برگزار شده و طی آن ۳ هزار و ۱۰ میلیلیارد تومان دیگر اوراق به فروش رسید. بررسی ارزش معاملات هفتگی در این بازار ها نشان می دهد همچنان فروش دولت در این بازار در کانال ۳ هزار میلیاردی قرار دارد.

  • اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد برگزار شده و طی آن بورسی ها سهم بیشتری از خرید اوراق را بر عهده داشته اند. بررسی نرخ سود ها در این بازار نشان می دهد حداقل نرخ سود در این بازار برابر با ۲۱.۵ درصد بوده که سطح بالایی به شمار میآید.

  • اقتصادنیوز: بورسی ها در دومین هفته متوالی در بازار اولیه حراج اوراق هیچ خریدی در این بازار انجام ندادند. بررسی اوراق فروخته شده در هفته اول بهمن ۱۴۰۰ نشان می دهد ترکیب نامتقارن نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق یکی از دلایل احتمالی سطح پایین معاملات در دو هفته اخیر بوده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی خرید و فروش اوراق در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد کمترین سهم مشارکت بانک ها در آبان ماه رخ داده که ناشی از افت وضعیت مطلوب نقدینگی ددر این نهاد ها بوده است. بورسی ها اما در این بازار تاکنون سهمی ۶۰ درصدی را ثبت کرده اند

  • اقتصادنیوز: افزایش تاریخ سررسید اوراق در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰ موجب شد تا سطح خرید اوراق به بالاترین میزان خود در سه هفته اخیر دست پیدا کند. رفتار خریداران در این بازار نشان می دهد بانک ها و بورس تمایل پایینی نسبت به خرید اوراق سه ساله دارند.

  • اقتصادنیوز: هفته پایانی پاییز ۱۴۰۰ کمترین سطح فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به ثبت رسید. این در حالی بود که نرخ سود در این بازار در بالاترین سطح خود در سال ۱۴۰۰ قرار داشت.

  • اقتصادنیوز: در بازار هفتگی حراج اوراق بدهی در هفته سوم آذر ماه دومین رکورد خرید اوراق به ثبت رسید. تفکیک این خرید در این مقطع نشان می دهد سهم نهادهای مالی از خرید اوراق جهش بالایی پیدا کرده و به بالاترین میزان خود در پاییز سال جاری رسیده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و دوم حراج اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ برای دومین هفته متوالی بانک ها مشارکتی نداشته و سهم آنها صفر بود. این در حالی است که نرخ سود فروش اوراق تا مرز ۲۱.۹ درصد بالارفته بود.