آخرین اخبار تحریم های غرب علیه روسیه

  • اقتصادنیوز: ا نزدیک شدن به دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، مسکو میلیاردها دلار از صادرات نفت و الماس درآمد کسب می کند، کارخانه های نظامی این کشور به طور ثابت کار می کنند و بسیاری از بانک های روسیه علیرغم تحریم های اعمالی هنوز می توانند به سیستم مالی بین المللی دسترسی داشته باشند.

  • اقتصادنیوز: حمله روسیه به اوکراین یک حقیقت را عریان کرد؛ مسکو با نظم پساجنگ سرد که در تصویر آن قدرت های جدا شده از امپراتوری شوروی با این بازیگر یکسان قلمداد می شوند، هماهنگ نیست و تلاش دارد تا نظم حاکم را براساس خواست خود تغییر دهد؛ گزاره ای که امنیت اروپا را با چالش مواجه می‌کند.

  • اقتصادنیوز: سفر احتمالی پوتین به پکن جهت حضور در مراسم مربوط به طرح کمربند و جاده، حاشیه ساز شده، بالاخص بعد از انتشار خبر دیدار احتمالی «شی» و بایدن. حال سوال این است که آیا پکن برای تثبیت نفوذش مسکو را قربانی می کند یا نه؟

  • اقتصادنیوز: با گذشت ماه ها از مرگ پریگوژین، بسیاری از تحلیلگران غربی هنوز درباب چرایی وقوع شورش واگنر و عقب نشینی رهبر این گروه که در نهایت قربانی کرملین نشین ها شد، تردید دارند.از همین رو گمانه زنی های بسیاری در باب نقش پوتین در این باره و ارتباط چنین شورشی با جنگ اوکراین افزایش یافته است.

  • اقتصادنیوز: با آغاز جنگ اوکراین، گروهی از تحلیلگران ساختار تصمیم سازی غرب را به واسطه تلاششان برای فروپاشی روسیه به چالش کشیده و با اشاره به تنش های حاکم بر روابط واشنگتن و مسکو می گویند که چنین رویکردی پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.

  • اقتصادنیوز: عضویت بازیگرانی چون عربستان و امارات در بریکس؛ نهادی که گفته می شود هدف از آن رویارویی با ساختارهای تحت رهبری غرب است؛ گمانه زنی ها درباره رویکرد این دو بازیگری که از متحدان کلیدی واشنگتن هستند را افزایش داده است. برخی از تحلیلگران براین باورند که ابوظبی بدین طریق قادر است زمینه را برای افزایش نفوذ و مشارکتش با بازیگران جهان جنوب هموار کند.

  • اقتصادنیوز: در ابتدا تصور می شد که تحریم های اعمالی غرب قادر نخواهند بود تا کرملین را تحت فشار قرار دهند، اما نتایج حاصله نشان می دهد که این کشور در حوزه های مختلف درگیر کمبود شده و در آستانه قحطی تمام عیار قرار دارد.

  • اقتصاد نیوز، همزمان با افزایش فشارهای غرب بر کرملین، اقتصاد این بازیگر در آستانه فروپاشی قرار دارد، از همین رو گروهی از ناظران از پایان سیستم پوتینیسم و تکرار سرنوشت شوروی برای روسیه می گویند.

  • اقتصادنیوز: اقتصاد روسیه به واسطه تحریم ها و پس لرزه های جنگ اوکراین درهم شکسته و همین گزاره موجب شده تا فرصت برای بازیگرانی چون اندونزی هموار شود تا جا پای مسکو گذاشته و بتوانند به سان قدرت های نوظهور اقتصادی خودنمایی کنند.

  • اقتصاد نیوز: در شرایطی که اقتصاد روسیه به واسطه محدودیت های اعمالی غرب درگیر چالش های جدی شده، شواهد نشان می دهد که پوتین به سان قبل چندان مقبول نیست و تقریبا مشروعیتش را میان مقام های رسمی این کشور از دست داده است.