هیئت علمی دانشگاه

  • اقتصادنیوز :روز گذشته پس از تصویب ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس، لیست‌های مدیران بازنشسته شهرداری در فضای مجازی منتشر شد که برخی از آنها جزو استثناءهای این مصوبه محسوب می‌شدند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر