آخرین اخبار آمار هفتگی ابتلا کرونا

  • اقتصادنیوز: افت بیماران بدحال کرونایی در کشور به ۰.۵۴ درصد رسیده است. این کمترین میزان افت این شاخص در ۲۵ روز اخیر بوده و طبق آمارها شیوع این بیماری در ۱۰ روز گذشته به اوج خود رسیده است.

  • ابتلا به کرونا در کشور دو رکورد متوالی را به ثبت رساند. این اتفاق دو نتیجه مهم در بر دارد؛ سبقت احتمال پاسخ مثبت تست از مبتلا نبودن در افراد مشکوک و افزایش بی سابقه بستری های روزانه و هجوم پرفشار بیماران به بیمارستان ها.

  • اقتصادنیوز: در تقویم کرونایی سال ۱۴۰۰ دو هفته تلخ در آمارها رقم خورد. هفته پایان فروردین و هفته پایان تیر. این دو مقطع، قرمزترین هفته ها در تقویم کرونایی کشور بوده اند. با این تفاوت که نسبت ابتلا به تستها درپایان تیر به قله خود رسیده و به مراتب بیشتر از فروردین به ثبت رسیده است.

  • وضعیت قرمز در بخش ابتلا و فوتی در سومین هفته اردیبهشت ماه روندی نزولی گرفته و در حال کمرنگ تر شدن است. با این حال قدرت کشندگی این بیماری هنوز در اوج ۵ ماهه قرار دارد.

  • در سومین هفته دی‌ماه در حالی که آمار جانباختگان کرونایی بازهم کاهش یافت، اما روند نزولی ابتلای هفتگی متوقف شده و خیز جدیدی را به ثبت رساند. آیا موج چهارم شروع شده است؟