آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

  • اوراق بدهی دولتی در میان دو مرکز آماری از این رویداد سردرگم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دو تصویر مختلف از آمار تامین کسری بودجه را در این هفته ها منتشر کرده اند.

  • مسیر غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت روندی نزولی گرفته است. بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد سهم مشارکت بانکها در این مهم کاهشی شده و در این هفته به صفر رسیده است. اما نهادهای مالی تامین سرمایه روندی صعودی را برای دادو ستد دراین بازار اتخاذ کرده اند.

  • در هفته هایی که در سال ۱۴۰۰ حراج اوراق دولتی برگزار شده این هفته کمترین میزان خرید بانکها ثبت شد. این عمل می تواند نتیجه کاهش نرخ سود در این بازار باشد.

  • در هشتمین مرحله از حراج اوراق بدهی سومین صفر تامین کسری بودجه رقم خورده و حجم معاملات در مقایسه با سال قبل ۸۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانکها و نهاد های سرمایه ای که خریداران اوراق هستند گویا نه از نرخ سود راضی هستند نه از تاریخ سررسید اوراق.

  • انتظارات تورمی جلوگیری از رشد تورم را بی اهمیت تر کرده است. تامین کسری ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل نشان می دهد دولت با مشکلی جدی در این حوزه مواجه بوده و نیاز به ایجاد افزایش انگیزه مشتریان در خرید اوراق بدهی دارد.

  • وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی در چهارمین مرحله حراج دومین صفر را ثبت کرد. ۴ دوره بازار اولیه در سال ۱۴۰۰ سپری شده اما در دو هفته اخیر آن هیچ فروشی ثبت نشده . حجم کل اوراق فروخته شده نیز دراین مدت یک هفتم موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است

  • ترومای خرید اوراق بدهی بانکها در سال گذشته اثری سوء بر کسری بودجه امسال داشته است. نزاع بانکها و سرمایه داران با وزارت اقتصاد سبب شد تا در مرحله سوم بازار اولیه هیچ خریدی ثبت نشود. اما هزینه این نزاع قطعا از جیب چه کسی پرداخت خواهد شد؟

  • اقتصادنیوز: در هفته دوم اوراق بدهی دولتی سهم بورسی ها از خرید اوراق دولتی صفر بوده وتمام اوراق بدهی دولتی را در این بازار بانکها خریداری کردند. نرخ سود فروش اوراق نیز مانند هفته قبل بوده و تغییری نداشته است

  • فروش اوراق در بازار بدهی در هفته های اخیر نشان از دو اتفاق مهم در بورس داشته است. طبق این اتفاقات، باوجود حمایت دولت از بورس اما انتظار نهادهای سرمایه از بورس در سال آینده کمتر از بازدهی اوراق است.