آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی

  • شانزده مرحله از حراج اوراق بدهی سپری شده و تمام عایدی دولت به ۷۰ درصد موقعیت مشابه خود در سال گذشته هم نمی رسد. این در حالی است که در شش ماه آتی امسال باید تقریبا ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد.

  • در هفته هایی که در سال ۱۴۰۰ حراج اوراق دولتی برگزار شده این هفته کمترین میزان خرید بانکها ثبت شد. این عمل می تواند نتیجه کاهش نرخ سود در این بازار باشد.

  • در هشتمین مرحله از حراج اوراق بدهی سومین صفر تامین کسری بودجه رقم خورده و حجم معاملات در مقایسه با سال قبل ۸۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانکها و نهاد های سرمایه ای که خریداران اوراق هستند گویا نه از نرخ سود راضی هستند نه از تاریخ سررسید اوراق.

  • هفتمین مرحله از فروش اوراق بدهی برگزار شد. طبق محاسبات دولت برای جلوگیری از تورم باید تا پایان سال هفته ای ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان اوراق به بانکها و نهادهای سرمایه بفروشد . در غیر این صورت ناچار به تامین کسری از مسیری تورمی می شود.