آخرین اخبار بانک مهر ایران

  • تجربه وام گرفتن با همراه‌بانک باید تجربه جذابی باشد، آن هم وقتی بتوانیم در شرایطی بدون نیاز به ارائه ضامن این کار را انجام دهیم.

  • روزهای دشوار مبارزه با بیماری مهلک کرونا، بانک مهر ایران دست افراد رنجور از این بیماری را به مهربانی فشرد و با درد آن‌ها همنفس شد.

  • تفاهم‌نامه همکاری در حوزه سلامت اجتماعی میان بانک قرض الحسنه مهر ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضای دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک و دکتر سید محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت رسید. مطابق این تفاهم نامه قرار شد تا طرفین در زمینه های توسعه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود همکاری نمایند.